Rozdział 5 - Postanowienia końcowe. - Postępowanie celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.33.276

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 1933 r.

V.

Postanowienia końcowe.

§  63.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1930 r. Jednocześnie tracą moc obowiązującą wszystkie przepisy w przedmiocie tym wydane, a w szczególności rozporządzenia Ministra Skarbu: z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 11/1921, poz. 64), z dnia 9 lipca 1921 r. w przedmiocie postępowania celnego przy obrocie zagranicznym opakowań zwrotnych (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 439), z dnia 31 grudnia 1921 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 5/1922, poz. 35), rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie upoważnienia urzędów celnych drogowych do odprawy bez ograniczeń środków lokomocji w ruchu podróżnych i granicznym (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 271), z dnia 30 listopada 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia § 7 ustępu do p. 10 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 3/1923, poz. 12), z dnia 18 stycznia 1923 r. w przedmiocie uzupełnienia § 5 ust. a rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 68), z dnia 9 lutego 1923 r. w przedmiocie uzupełnienia i zmiany § 6 przepisów z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 130), z dnia 20 listopada 1923 r. w sprawie niektórych formularzy związanych z postępowaniem celnem (Dz. U. R. P. Nr. 124, poz. 1005), z dnia 30 kwietnia 1924 r. w przedmiocie uzupełnienia paragrafu 6 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 420), z dnia 31 maja 1924 r. w przedmiocie uzupełnienia oraz zmiany brzmienia niektórych paragrafów rozporządzenia o postępowaniu celnem z dnia 13 grudnia 1920 r. (Dz. U. R. P. Nr. 50, poz. 516), z dnia 11 lipca 1924 r. w sprawie uiszczania cła w monecie złotej (Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 598), z dnia 24 lipca 1924 r. w sprawie zmiany brzmienia paragrafu 13 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 68, poz. 662), z dnia 1 maja 1925 r. w sprawie przedłużenia terminów wyznaczonych do zgłoszenia do oclenia oraz do sprzedaży z licytacji przesyłek celnych (Dz. U. R. P. Nr. 49, poz. 339), z dnia 13 listopada 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 9 lipca 1921 r. w przedmiocie postępowania celnego przy obrocie zagranicznych opakowań zwrotnych (Dz. U. R. P. Nr. 118, poz. 851), z dnia 7 grudnia 1925 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 130, poz. 937), z dnia 18 grudnia 1925 r. o wprowadzeniu nowego wzoru formularza przywozowej deklaracji celnej (Dz. U. R. P. Nr. 131, poz. 943), z dnia 26 stycznia 1926 r. o wprowadzeniu nowego formularza deklaracji celnej wywozowej (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 68), z dnia 9 kwietnia 1926 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 238), z dnia 26 kwietnia 1926 r. w sprawie zmiany § 12 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 274), z dnia 30 czerwca 1926 r. w sprawie uzupełnienia § 6 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 407), z dnia 28 września 1926 r. w sprawie skrócenia terminu, wyznaczonego do wyrównania należności celnych, omyłkowo niedobranych w swoim czasie, względnie nadmiernie pobranych (Dz. U. R. P. Nr. 101, poz. 586), z dnia 10 listopada 1926 r. w sprawie uzupełnienia przepisów o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 668), z dnia 27 grudnia 1926 r. w sprawie ustalenia tary na herbatę (Dz. U. R. P. Nr. 1/1927, poz. 4), z dnia 5-go września 1927 r. w sprawie uzupełnienia § 7 poz. 5 rozporządzenia o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 83, poz. 744), z dnia 16 kwietnia 1928 r. w sprawie uzupełnienia § 6 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 52, poz. 502), z dnia 13 czerwca 1928 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 642) oraz z dnia 17 września 1928 r. o uzupełnieniu §§ 5 i 6 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 90, poz. 789).