POSTANOWIENIA KOŃCOWE. - Rozdział 6 - Postępowanie celne. - Dz.U.1933.77.552 - OpenLEX

Rozdział 6 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE. - Postępowanie celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.77.552

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1934 r.

VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§  63.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 11 października 1933 r. Równocześnie tracą moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Skarbu: z dnia 14 marca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 276), z dnia 13 stycznia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 30), z dnia 22 lutego 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 17, poz. 105), z dnia 11 stycznia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 31), z dnia 26 czerwca 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 427).