Postanowienia karne za przeciwdziałanie wyborom do Sejmu i wykonywanie obowiązków poselskich.

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.5.96

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 września 1930 r.

DEKRET
o postanowieniach karnych za przeciwdziałanie wyborom do Sejmu i wykonywaniu obowiązków poselskich.

Na wniosek Rady Ministrów stanowię:

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

Winny niedopuszczenia posła do Sejmu za pomocą gwałtu na osobie, groźby karalnej, podstępu lub nadużycia władzy-do wykonania obowiązków, związanych z jego mandatem, ulegnie karze:

więzienia na czas od lat 3-ch do lat 6-ciu (dom poprawy).

Usiłowanie będzie karane.

Winny przeszkodzenia czynnościom Sejmu za pomocą gwałtu na osobie, groźby karalnej, podstępu, uszkodzenia lokalu Sejmu albo sztucznego zanieczyszczenia powietrza w tym lokalu ulegnie karze:

więzienia na czas od lat 3-ch do lat 6-ciu (dom poprawy).

Usiłowanie będzie karane.

Jeżeli przestępstwo zostało spełnione przez kilka osób uzbrojonych, to winni ulegną karze:

ciężkiego więzienia na czas od lat 8-miu do lat 10-ciu.

Winni wymienionych przekroczeń sądzeni będą zgodnie z przepisami Ustawy Postępowania Karnego.

Dan w Warszawie, dnia 8 stycznia 1919 r.

1 Art. 1 uchylony przez art. 16 § 2 lit. a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 września 1930 r. o karach dla ochrony swobody wyborów (Dz.U.30.64.509) z dniem 16 września 1930 r.
2 Art. 2 uchylony przez art. 16 § 2 lit. a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 września 1930 r. o karach dla ochrony swobody wyborów (Dz.U.30.64.509) z dniem 16 września 1930 r.
3 Art. 3 uchylony przez art. 16 § 2 lit. a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 września 1930 r. o karach dla ochrony swobody wyborów (Dz.U.30.64.509) z dniem 16 września 1930 r.
4 Art. 4 uchylony przez art. 16 § 2 lit. a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 września 1930 r. o karach dla ochrony swobody wyborów (Dz.U.30.64.509) z dniem 16 września 1930 r.
5 Art. 5 uchylony przez art. 16 § 2 lit. a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 września 1930 r. o karach dla ochrony swobody wyborów (Dz.U.30.64.509) z dniem 16 września 1930 r.
6 Art. 6 uchylony przez art. 16 § 2 lit. a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 września 1930 r. o karach dla ochrony swobody wyborów (Dz.U.30.64.509) z dniem 16 września 1930 r.
7 Art. 7 uchylony przez art. 16 § 2 lit. a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 września 1930 r. o karach dla ochrony swobody wyborów (Dz.U.30.64.509) z dniem 16 września 1930 r.