Art. 11. - Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy. Londyn.1991.12.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.96.1112

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2009 r.
Artykuł  XI

Przystąpienie

Niniejsze porozumienie otwarte jest do przystąpienia dla Państw Strefy oraz organizacji regionalnej integracji gospodarczej po dacie jego wejścia w życie. Dokumenty przystąpienia składa się depozytariuszowi.