[Placówki dostępne wyłącznie osobom pełnoletnim] - Art. 68b. - Pomoc społeczna. - Dz.U.2021.2268 t.j. - OpenLEX

Art. 68b. - [Placówki dostępne wyłącznie osobom pełnoletnim] - Pomoc społeczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2268 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  68b.  [Placówki dostępne wyłącznie osobom pełnoletnim]

W placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być zapewniana opieka wyłącznie osobom pełnoletnim.