[Zakaz prowadzenia w jednym budynku różnych placówek] - Art. 113c. - Pomoc społeczna. - Dz.U.2021.2268 t.j. - OpenLEX

Art. 113c. - [Zakaz prowadzenia w jednym budynku różnych placówek] - Pomoc społeczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2268 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  113c.  [Zakaz prowadzenia w jednym budynku różnych placówek]

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej zapewniająca całodobowe usługi nie może się mieścić w jednym budynku z:

1)
placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
2)
placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym;
3)
(uchylony);
4)
jednostką organizacyjną wymiaru sprawiedliwości;
5)
(uchylony);
6)
izbą wytrzeźwień.