[Zmiana sytuacji świadczeniobiorcy] - Art. 109. - Pomoc społeczna. - Dz.U.2021.2268 t.j. - OpenLEX

Art. 109. - [Zmiana sytuacji świadczeniobiorcy] - Pomoc społeczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2268 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  109.  [Zmiana sytuacji świadczeniobiorcy]

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2, są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie lub ustalił odpłatność, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń lub ponoszenia odpłatności.