Art. 56. - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy. - Dz.U.2021.239 t.j. - OpenLEX

Art. 56. - Pomoc publiczna dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.239 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Art.  56. 

(uchylony).