[Wejście w życie ustawy] - Art. 58. - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. - Dz.U.2022.1577 t.j. - OpenLEX

Art. 58. - [Wejście w życie ustawy] - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1577 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2022 r.
Art.  58.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia 4  , z wyjątkiem art. 53, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

4 Ustawa została ogłoszona w dniu 17 lutego 2016 r.