[Przekazywanie informacji na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy] - Art. 28a. - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. - Dz.U.2022.1577 t.j. - OpenLEX

Art. 28a. - [Przekazywanie informacji na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy] - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1577 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2022 r.
Art.  28a.  [Przekazywanie informacji na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy]

Minister właściwy do spraw rodziny może przekazywać na wskazany we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego adres poczty elektronicznej informacje związane z uprawnieniami dla rodzin.