[Nadzór nad działaniami ZUS w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego] - Art. 12a. - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. - Dz.U.2022.1577 t.j. - OpenLEX

Art. 12a. - [Nadzór nad działaniami ZUS w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego] - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1577 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2022 r.
Art.  12a.  [Nadzór nad działaniami ZUS w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego]

Nadzór nad zgodnością działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego z obowiązującymi przepisami sprawuje minister właściwy do spraw rodziny. Nadzór ten nie może dotyczyć spraw indywidualnych.