Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2162 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Art.  11a.  [Wysokość normatywu w 2003 r.]

W 2003 r. wysokość normatywu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, wynosi 2,53 zł.