[Najemca jako beneficjent dopłat] - Art. 3. - Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu... - Dz.U.2021.2158 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Najemca jako beneficjent dopłat] - Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2158 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  3.  [Najemca jako beneficjent dopłat]

Dopłaty do czynszu, zwane dalej "dopłatami", przysługują najemcy będącemu stroną umowy najmu mieszkania albo podnajmu mieszkania.