[Realizowanie zadań gminy przez spółkę gminną] - Art. 23. - Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych... - Dz.U.2021.2158 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Realizowanie zadań gminy przez spółkę gminną] - Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2158 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  23.  [Realizowanie zadań gminy przez spółkę gminną]
1. 
Gmina może powierzyć dokonanie czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 11 i art. 13 ust. 1, spółce gminnej.
2. 
W przypadku inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez spółkę gminną czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 11 i art. 13 ust. 1, dokonuje gmina.