[Przesyłanie organom właściwym orzeczeń sądu rodzinnego dotyczących obowiązku alimentacyjnego] - Art. 8. - Pomoc osobom... - Dz.U.2022.1205 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Przesyłanie organom właściwym orzeczeń sądu rodzinnego dotyczących obowiązku alimentacyjnego] - Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1205 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  8.  [Przesyłanie organom właściwym orzeczeń sądu rodzinnego dotyczących obowiązku alimentacyjnego]

Sąd przesyła organowi właściwemu wierzyciela i organowi właściwemu dłużnika orzeczenia wydane na podstawie art. 132 i 138 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) w sprawach, w których osoba uprawniona otrzymuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.