[Wejście w życie ustawy] - Art. 48. - Pomoc osobom uprawnionym do alimentów. - Dz.U.2022.1205 t.j. - OpenLEX

Art. 48. - [Wejście w życie ustawy] - Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1205 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  48.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r., z wyjątkiem:

1)
art. 12 ust. 2 i 3a, art. 15 ust. 9, art. 20 ust. 3-5 i art. 46a, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2008 r.;
2)
art. 32, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
3)
art. 45, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.