[Przedłużenie realizacji ustawy o zaliczce alimentacyjnej] - Art. 45. - Pomoc osobom uprawnionym do alimentów. - Dz.U.2022.1205 t.j. - OpenLEX

Art. 45. - [Przedłużenie realizacji ustawy o zaliczce alimentacyjnej] - Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1205 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  45.  [Przedłużenie realizacji ustawy o zaliczce alimentacyjnej]
1. 
Okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2007 r., na który ustala się prawo do zaliczki alimentacyjnej, przedłuża się do dnia 30 września 2008 r.
2. 
Zmiana decyzji następuje z urzędu i nie wymaga zgody strony.