[Egzekucja należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych] - Art. 43. - Pomoc osobom uprawnionym do alimentów. - Dz.U.2022.1205 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Egzekucja należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych] - Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1205 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  43.  [Egzekucja należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych]
1. 
Egzekucję należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych prowadzi się w dalszym ciągu aż do ich zaspokojenia na podstawie dotychczasowych przepisów.
2. 
Wniosek o umorzenie lub zawieszenie egzekucji wymaga zgody organu właściwego wierzyciela.