[Stosowanie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do zaliczki alimentacyjnej] - Art. 41. - Pomoc osobom uprawnionym do alimentów. - Dz.U.2022.1205 t.j. - OpenLEX

Art. 41. - [Stosowanie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do zaliczki alimentacyjnej] - Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1205 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  41.  [Stosowanie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do zaliczki alimentacyjnej]

Sprawy o zaliczki alimentacyjne, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy, podlegają rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych.