[Obowiązek przekazania informacji mających wpływ na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego] - Art. 26. - Pomoc osobom... - Dz.U.2022.1205 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Obowiązek przekazania informacji mających wpływ na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego] - Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1205 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  26.  [Obowiązek przekazania informacji mających wpływ na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego]

Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany udzielać organowi właściwemu wierzyciela informacji mających wpływ na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.