[Wyłączenie stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych; publikacja w BIP informacji o udzieleniu zamówienia] - Art. 8. -... - Dz.U.2022.583 - OpenLEX

Art. 8. - [Wyłączenie stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych; publikacja w BIP informacji o udzieleniu zamówienia] - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.583

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  8.  [Wyłączenie stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych; publikacja w BIP informacji o udzieleniu zamówienia]

Do zamówień publicznych niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1, przez organy gmin oraz do zakupu sprzętu i usług, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.