Art. 88. - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. - Dz.U.2023.103 t.j. - OpenLEX

Art. 88. - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.103 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r. do: 28 lutego 2023 r.
Art.  88. 

W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).