[Uprawnienie obywatela Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy do wykonywania pracy na terytorium RP] - Art. 39.... - Dz.U.2022.583 - OpenLEX

Art. 39. - [Uprawnienie obywatela Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy do wykonywania pracy na terytorium RP] - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.583

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  39.  [Uprawnienie obywatela Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy do wykonywania pracy na terytorium RP]

Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1, jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.