§ 9. - Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego. - Dz.U.1929.30.294 - OpenLEX

§ 9. - Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.30.294

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1932 r.
§  9. 6
1)
Pożyczki udzielone na podstawie niniejszego rozporządzenia jak też i zakredytowane opłaty są spłacalne w amortyzacyjnych ratach rocznych.
2)
Termin płatności pierwszej raty przy pożyczkach przypada na dzień 2 stycznia przypadający po upływie dwóch lat od dnia wypłaty pożyczki, a przy pożyczkach wypłacanych ratami - na dzień 2 stycznia, przypadający po upływie jednego roku od dnia wypłaty ostatniej raty, nie później jednak niż po upływie lat trzech od dnia wypłaty pierwszej raty pożyczki.
3)
Termin płatności pierwszej raty zakredytowanej opłaty przypada na dzień 2 stycznia po upływie najwyżej dwóch lat od pierwotnie ustalonego terminu płatności.
6 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 1 marca 1932 r. (Dz.U.32.24.192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1932 r.