§ 3. - Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego. - Dz.U.1929.30.294 - OpenLEX

§ 3. - Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.30.294

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1932 r.
§  3.
Pomoc kredytowa będzie polegała:
a)
na kredytowaniu właścicielom gruntów należnych opłat za wykonane prace i roboty meljoracyjne (część 1 art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej),
b)
na udzielaniu właścicielom gruntów pożyczek na wykonanie robót melioracyjnych (cz. 2 art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej).