§ 13. - Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego. - Dz.U.1929.30.294 - OpenLEX

§ 13. - Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.30.294

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1932 r.
§  13.
W razie nieurodzaju, klęsk żywiołowych, śmierci lub ciężkiej choroby dłużnika, lub jedynego istotnego żywiciela jego rodziny, może okręgowy urząd ziemski odroczyć dłużnikowi termin płatności na okres do lat dwóch.