§ 1. - Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego. - Dz.U.1929.30.294 - OpenLEX

§ 1. - Pomoc kredytowa na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.30.294

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1932 r.
§  1.
Przewidziana w art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o przeprowadzaniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 320) pomoc kredytowa może być udzielona właścicielom gruntów, którzy obowiązani są do udziału w kosztach za wykonane lub mające się wykonać prace i roboty, wymienione w art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. Dotyczy to zarówno właścicieli gruntów, które poddane są przebudowie ustroju rolnego, jak i właścicieli gruntów, które znajdują się poza obrębem terenu podlegającego przebudowie, lecz które objęte są meljoracjami, przeprowadzanemi na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej.