§ 1. - Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2023 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa tryb postępowania oraz szczegółowe zasady przyznawania, cofania oraz zwracania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, zwanej dalej "pomocą finansową".