§ 4. - Pomieszczenia przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoje przejściowe, tymczasowe pomieszczenia przejściowe i policyjne izby dziecka, regulamin pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposób postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.638

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 września 2022 r.
§  4. 
1. 
W skład pomieszczenia wchodzą:
1)
pokój dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;
2)
pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń;
3)
magazyn do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej;
4)
pokój sanitarny służący do utrzymania higieny osobistej, w tym umywalnia, natrysk i toaleta.
2. 
W skład pomieszczenia mogą wchodzić:
1)
szatnia dla obsługi pomieszczenia;
2)
pokój do przeprowadzania i dokumentowania czynności służbowych z udziałem osoby umieszczonej w pomieszczeniu;
3)
pokój dyżurnego zmiany - w przypadku gdy w skład pomieszczenia wchodzi więcej niż jeden oddział;
4)
pokój dla obsługi pomieszczenia.
3. 
Nie wymaga się wydzielenia w pomieszczeniu pokoju do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń - w przypadku dostaw gotowych posiłków w naczyniach jednorazowych.