§ 2. - Pomieszczenia przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoje przejściowe, tymczasowe pomieszczenia przejściowe i policyjne izby dziecka, regulamin pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposób postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.638

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 września 2022 r.
§  2. 
1. 
Pomieszczenie w jednostce organizacyjnej Policji dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, zwane dalej "pomieszczeniem", znajduje się na kondygnacji parterowej lub wyższej budynku.
2. 
Pomieszczenie może być usytuowane poniżej kondygnacji parterowej w przypadku spełnienia następujących warunków:
1)
zapewnienia oświetlenia naturalnego;
2)
wyposażenia w izolację przeciwwilgociową.