Art. 48. - Polski Bon Turystyczny. - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 48. - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2022 r.
Art.  48.  4

 Minister właściwy do spraw turystyki w terminach do dnia 31 sierpnia 2021 r., do dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz do dnia 31 sierpnia 2023 r. przedstawi Sejmowi informację w sprawie realizacji ustawy oraz oceny skuteczności i efektów ekonomicznych bonów.

4 Art. 48 zmieniony przez art. 26 pkt 3 ustawy z dnia 2 września 2022 r. (Dz.U.2022.2014) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 września 2022 r.