Art. 40. - Polski Bon Turystyczny. - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2022 r.
Art.  40. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) po art. 52zb dodaje się art. 52zc w brzmieniu: (zmiany pominięte).