[Przyjmowanie płatności za realizację bonu turystycznego niezgodnie z przeznaczeniem] - Art. 39. - Polski Bon Turystyczny. - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Przyjmowanie płatności za realizację bonu turystycznego niezgodnie z przeznaczeniem] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2022 r.
Art.  39.  [Przyjmowanie płatności za realizację bonu turystycznego niezgodnie z przeznaczeniem]

Kto przyjmuje płatność za realizację bonu niezgodnie z przeznaczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.