[Odrębna ewidencja księgowa środków otrzymanych przez POT na podstawie umowy w sprawie finansowania realizacji zadań... - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 37. - [Odrębna ewidencja księgowa środków otrzymanych przez POT na podstawie umowy w sprawie finansowania realizacji zadań określonych w ustawie] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2022 r.
Art.  37.  [Odrębna ewidencja księgowa środków otrzymanych przez POT na podstawie umowy w sprawie finansowania realizacji zadań określonych w ustawie]

POT prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych na podstawie umowy, o której mowa w art. 36 ust. 1.