[Realizacja przez ZUS płatności za bon turystyczny] - Art. 33. - Polski Bon Turystyczny. - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - [Realizacja przez ZUS płatności za bon turystyczny] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2022 r.
Art.  33.  [Realizacja przez ZUS płatności za bon turystyczny]

ZUS realizuje płatność za bon na rzecz przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytki publicznego w terminie 14 dni od dnia przyjęcia płatności za pomocą bonu, na rachunek, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 7.