[Zamówienia na usługi lub dostawy mające na celu realizację ustawy przez ZUS - wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach... - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - [Zamówienia na usługi lub dostawy mające na celu realizację ustawy przez ZUS - wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2022 r.
Art.  30.  [Zamówienia na usługi lub dostawy mające na celu realizację ustawy przez ZUS - wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych]

Do zamówień na usługi lub dostawy mających na celu realizację ustawy przez ZUS, w tym w szczególności do rozbudowy, dostosowania lub utrzymania systemu teleinformatycznego, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.