[Ochrona prawna określenia Polski Bon Turystyczny] - Art. 3. - Polski Bon Turystyczny. - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Ochrona prawna określenia Polski Bon Turystyczny] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2022 r.
Art.  3.  [Ochrona prawna określenia Polski Bon Turystyczny]
1. 
Określenie "Polski Bon Turystyczny" może być używane wyłącznie dla oznaczenia Polskiego Bonu Turystycznego, zwanego dalej "bonem", wygenerowanego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 27.
2. 
Określenie "Polski Bon Turystyczny" podlega ochronie prawnej.