[Obsługa w systemie teleinformatycznym błędów związanych z realizacją bonu turystycznego] - Art. 29. - Polski Bon Turystyczny. - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Obsługa w systemie teleinformatycznym błędów związanych z realizacją bonu turystycznego] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2022 r.
Art.  29.  [Obsługa w systemie teleinformatycznym błędów związanych z realizacją bonu turystycznego]
1. 
Zapewnienie działania funkcji systemu teleinformatycznego polega także na możliwości obsługi błędów związanych z realizacją bonu.
2. 
Osoba uprawniona, przedsiębiorca turystyczny oraz organizacja pożytku publicznego mogą zgłaszać błędy za pomocą udostępnionego narzędzia komunikacji współpracującego z systemem teleinformatycznym.
3. 
Narzędzie komunikacji do zgłoszeń błędów oraz udzielania informacji związanych z obsługą bonu zapewnia i obsługuje ZUS we współpracy z POT.