[Wyłączenie odpowiedzialności POT] - Art. 25. - Polski Bon Turystyczny. - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Wyłączenie odpowiedzialności POT] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2022 r.
Art.  25.  [Wyłączenie odpowiedzialności POT]

POT nie ponosi odpowiedzialności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie.