[Zamówienia na usługi lub dostawy związane z realizacją zadań POT określonych w ustawie - wyłączenie stosowania przepisów o... - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Zamówienia na usługi lub dostawy związane z realizacją zadań POT określonych w ustawie - wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2022 r.
Art.  17.  [Zamówienia na usługi lub dostawy związane z realizacją zadań POT określonych w ustawie - wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych]

Do zamówień na usługi lub dostawy udzielanych przez POT w celu realizacji zadań POT określonych w ustawie nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25 i 872).