[Przesłanki usunięcia z listy podmiotów mających prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu turystycznego] -... - Dz.U.2022.1038 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 13. - [Przesłanki usunięcia z listy podmiotów mających prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu turystycznego] - Polski Bon Turystyczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1038 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2022 r.
Art.  13.  [Przesłanki usunięcia z listy podmiotów mających prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu turystycznego]

W przypadku:

1)
ustalenia w toku czynności sprawdzających, że dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4, 6 i 10, nie są zgodne ze stanem faktycznym lub
2)
gdy przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego odmawia poddania się czynnościom sprawdzającym lub uniemożliwia ich przeprowadzenie

-POT usuwa przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego z listy, o której mowa w art. 9 ust. 1, równocześnie dokonując odpowiedniej zmiany w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 27.