§ 4. - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz.U.2015.1676 - OpenLEX

§ 4. - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1676

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
§  4. 
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).