§ 3a. - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz.U.2015.1676 - OpenLEX

§ 3a. - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1676

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
§  3a.  3
 Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie przypadków, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i lit. g ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), załączniku nr 15 do tej ustawy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 tej ustawy, Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r.
3 § 3a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 marca 2020 r. (Dz.U.2020.556) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2020 r.