§ 3. - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz.U.2015.1676 - OpenLEX

§ 3. - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1676

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
§  3.  1
 Do celów:
1) 2
 opodatkowania podatkiem od towarów i usług - do dnia 30 czerwca 2020 r.,
2)
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej - do dnia 31 grudnia 2020 r.

- stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

1 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2554) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2019 r.
2 § 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 marca 2020 r. (Dz.U.2020.556) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 marca 2020 r.