§ 2. - Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). - Dz.U.2007.251.1885 - OpenLEX

§ 2. - Polska Klasyfikacja Działalności (PKD).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.251.1885

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2020 r.
§  2. 
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia wpis podmiotów podejmujących działalność do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Krajowej Ewidencji Podatników następuje według PKD 2007.