Art. 87. - [Pracownicy zatrudniani przez jednostki naukowe PAN] - Polska Akademia Nauk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1796 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Art.  87.  [Pracownicy zatrudniani przez jednostki naukowe PAN]

Jednostki naukowe Akademii mogą zatrudniać:

1)
pracowników naukowych;
2)
pracowników badawczo-technicznych;
3)
pracowników bibliotecznych, dokumentacji i informacji naukowej;
4)
pracowników inżynieryjnych i technicznych;
5)
pracowników organizacyjno-ekonomicznych i administracyjnych;
6)
pracowników na stanowiskach robotniczych i obsługi.