[Zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby] - Art. 93. - Policja. - Dz.U.2021.1882 t.j. - OpenLEX

Art. 93. - [Zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby] - Policja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1882 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  93.  [Zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby]
1. 
Policjantowi, który zajmuje lokal mieszkalny w miejscowości pobliskiej miejsca pełnienia służby, przysługuje zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby w wysokości ceny biletów za przejazd koleją lub autobusem.
2. 
Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, nie przysługuje w roku kalendarzowym, w którym wykupiono uprawnienia do bezpłatnych przejazdów państwowymi środkami komunikacji, na podstawie odrębnych przepisów.