[Delegowanie do pełnienia służby poza granicami państwa] - Art. 145a. - Policja. - Dz.U.2023.171 t.j. - OpenLEX

Art. 145a. - [Delegowanie do pełnienia służby poza granicami państwa] - Policja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.171 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2023 r. do: 20 lutego 2023 r.
Art.  145a.  [Delegowanie do pełnienia służby poza granicami państwa]
1. 
Policjant może zostać delegowany do pełnienia służby poza granicami państwa w celu realizacji zadań określonych w art. 1 ust. 2 pkt 7 i ust. 3, w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w:
1)
misji pokojowej;
2)
akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom;
3)
akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej;
4)
szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych;
5)
przedsięwzięciach reprezentacyjnych.
2. 
Delegowanie do pełnienia służby poza granicami państwa oraz przedłużanie czasu delegowania w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 następuje za pisemną zgodą policjanta.