Art. 13a. - Policja. - Dz.U.2023.171 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 13a. - Policja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.171 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2023 r. do: 13 marca 2023 r.
Art.  13a. 

(uchylony).