Pokrycie należności za subskrybowane przez Skarb Państwa akcje Banku Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.31.309

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 31 marca 1924 r.
w przedmiocie pokrycia należności za subskrybowane przez Skarb Państwa akcje Banku Polskiego.

Na mocy art. 1 p. 11 b, i art. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej (Dz. U. R. P. № 4 poz. 28) i zgodnie z uchwały Rady Ministrów z dnia 29 marca 1924 r. stanowię co następują:
Upoważnia się Ministra. Skarbu do pokrycia całkowitej należności za subskrybowane przez Skarb Państwa akcje Banku Polskiego złotem z majątku Skarbu Narodowego.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenia niniejsze wchodzi w życia z dniem ogłoszenia.